vasylimedical.medfeet.cz
MedFeet s.r.o.   ·   výhradní distributor VASYLI Medical   ·

Efekt zdravotních stélek

STÉLKY PODPORUJÍ PŘIROZENOU POSTURU
Studie dokazují, že 75 % populace se potýká s problémy s chodidly. Tyto potíže jsou běžné mezi dětmi, dospělými, seniory, vrcholovými sportovci a u lidí se sedavým zaměstnáním. Řešení obtíží lze pomocí aplikace zdravotních stélek do obuvi. Funkce stélky spočívá v tom, že „udržuje optimální tvar s cílem optimalizovat rozložení zatížení chodidla a následně funkci senzomotoriky“. Stélka tak vyrovnává drobná postižení chodidel a zlepšuje biomechaniku pohybu.

Při dlouhodobém používání nevhodné obuvi s nízkou kvalitou stélky nastává porucha senzomotoriky, která vyvrcholí obtížemi na pohybovém systému např. zvýšený výskyt bolestí chodidla, patní kosti, Achillovy šlachy, zvýšeným výskytem křečí v lýtkovém svalstvu a hamstring svalech a bolestí páteře s vadným držením těla. Samozřejmě, je možné pozorovat také poruchu pohybových stereotypů, ve smyslu chabé koordinace pohybu při běhu-letová fáze kratší, došlap převážně na špičku a nevýbušný odraz. 

Koncept VASILY Medical poskytuje přirozené postavení/centraci kloubů a tím efektivně působí proti bolestem pohybového aparátu. Stabilizace (centrace, neutrální postavení) zejména v subtalárním kloubu umožňuje optimální přenos sil do vyšších segmentů, tzn. do hlezenního, kolenního, kyčelního kloubu a kloubů páteře. 

PROČ SE ZTRATIL PŘIROZENÝ TVAR NOHOU?
Lidské chodidlo bylo původně vyvinuto pro chůzi po přirozených měkkých površích, jako je půda nebo písek. Místo toho teď trávíme většinu dne na nepřirozených, tvrdých a plochých površích, jakou jsou chodníky, beton a podlahy. Tato ztráta naší „stopy“, našeho otisku chodidla, vyústil v novou, moderní škálu bolesti.

Fyziologicky má dolní končetina tibiální úhel vybočení v rozsahu třech až čtyřech stupňů (v lehkém ohybu nohy), když se blíží k zemi. Když se chodidlo dotkne přírodních povrchů (půdy nebo písku), umožňují tyto povrchy upravení úhlu chodidla při došlapu. Pokud ale chodidla došlápnou na tvrdý a plochý povrch (chodník, podlaha), při kontaktu se zploští a dojde k přílišné pronaci. Tato pronace může způsobit:          
  • Calcaneální everzi.
  • Vniřní tibiální rotaci.
  • Mediální plantární vytlačení talu na calcaneus.
  • Snížení a prodloužení struktury klenby.
  • Přílišnou hmotnost, kterou nese první metatarsophalengeální kloub.
  • Přílišný nápor na mediální část dolní končetiny.
  • Přílišnou kompenzaci laterální části horní končetiny.

JAK ZÍSKAT ZDRAVÝ NÁŠLAP ZPĚT?
Stélky VASYLI Medical upravují pozici dolní končetiny do jejího přirozeného nastavení a mohou klientovi pomoct uvolnit od bolesti, které vznikly na základě špatné biomechaniky pohybu.
Stélky Vasily Medical mohou zmírnit obtíže týkající se:
- Plantární fasciitidy.
- Zánětu Achillovy šlachy.
- Bolesti metatarzů.
- Hallux valgus.
- Patelofemorální bolesti.
- Bolesti v kříži.
- Zadní tibiální syndrom, přední tibiální syndrom.
- Iliotibiální pásmový syndrom ​a další...
 
  


2016 ....... 2019 © vasylimedical.medfeet.cz
MEDFEET.cz
webdesign | websystem | KAO.cz